Tips för klinisk undervisning

Förutom ST-fredagar och sporadiska falldragningar på våra respektive sjukhus sker den mesta undervisningen i kliniken. "See one, do one, and teach one” har varit en framgångsfaktor sedan det introducerades på The Johns Hopkins Hospital 1889. Vilka ytterligare metoder finns det för klinisk undervisning och lärande? Santhosh och medarbetare sammanfattar i "Practical Tips for ICU Bedside … Fortsätt läsa Tips för klinisk undervisning

Bedömning av neuro­logisk prognos efter hjärtstopp

Hur ser prognosbedömningen av en patient som är medvetslös efter hjärtstopp ut i praktiken? Finns det bra markörer för en gynnsam prognos? Hur undviker man att hamna i en självuppfyllande profetia? Temperature Management after out-of-hospital cardiac arrest 2-trial (TTM2-trial) har publicerat hur deras studieprotokoll för detta ser ut och har skapat två föreläsningar där neurologen … Fortsätt läsa Bedömning av neuro­logisk prognos efter hjärtstopp