Anestesi i Tanzania

Eva Shang'a är den första och enda specialisten i anestesi och intensivvård på Temeke Regional Hospital i Dar es Salaam. Lyssna på hennes historia om varför hon blev anestesiolog och hör henne berätta om hur vardagen för en anestesiolog i Dar es Salaam kan se ut. 2018-04-16 föreläste hon på Karolinska i Solna:

Hjärtstopp!

Guidelines för resuscitering vid hjärtstopp publicerades av European Resuscitation Council i oktober 2015. Det som man trycker på i dessa guidelines är: Minimera avbrott i bröstkompressioner i samband med defibrillering och interventioner, genom att exempelvis ladda upp defibrillatorn medan kompressioner fortfarande pågår. Monitorera end-tidal CO2  med kapnografi för att bekräfta endotrachealt tubläge, bedöma HLR-kvalitet och … Fortsätt läsa Hjärtstopp!

Sammanfattning av WOMAN-trial

Halla Halldorsdottir är specialist på Obstetrik och Kärl-enheten, PMI, Karolinska i Solna. På ett lunchmöte presenterade hon en kort sammanfattning av "Effect of early tranexamic acid administration on mortality, hysterectomy, and other morbidities in women with post-partum haemorrhage", eller WOMAN-trial, som publicerades i The Lancet i maj 2017.