B2!

Delmål B2 handlar om sjukdomsförebyggande arbete och ska uppnås genom klinisk tjänstgöring. Delmålet syftar till att fördjupa kunskaper som redan är uppnådda under grundutbildningen. Om du inte har uppnått delmålet i en tidigare kurs kan du gå en web-baserad kurs som Region Skåne tillhandahåller gratis (kursen tar ca 60 min att genomföra)