ST-fredag 2023.02.24

Plats: Karolinska Universitetssjukhuset, Solna. Konferensrum Lars Klareskog
Tid: 08.00-14.30
Ämne: Dialys

Vägbeskrivning till Lars Klareskog:
N-huset, NB: U102
Ta ingången vid Gävlegatan 55 (gamla thoraxhuset), Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Interna adressen är NBU1:02 vilket anger N(B)-huset (Gävlegatan 55), våning U1, dörr/lokal 02. Ring 0739847090 om det är svårt att hitta. Om du har dörraccess så kan du även gå via J-huset.


Välkomna!

Ny kurs! När levern sviktar!

KURSINNEHÅLL

Kursen syftar till att sprida kunskap och en fördjupad förståelse för omhändertagandet av patienter med leversvikt ur ett anestesiologiskt- och intensivvårdsperspektiv.

Erforderlig anatomi och fysiologi kommer beröras och handläggning av akut-, kronisk- och akut-på-kronisk leversvikt, både under anestesi och på intensivvårdsavdelningen, kommer diskuteras.

Levertransplantation ur så väl kirurgens som anestesiologens perspektiv kommer belysas samt hur man kan tänka kring dessa patienter på sitt hemsjukhus.

Olika orsaker till leversvikt, som t.ex. graviditet, förgiftning, leverkirurgi, kommer behandlas likväl som koagulation vid dessa tillstånd.

Välkommen med din anmälan: www.portal.sfai.se/LEVER23