Nivåanpassade målbeskrivningar från KS Huddinge & Solna: Från novis till expert

Studierektorerna på PMI Huddinge och Solna har tillsammans med sektionsansvariga och experter inom respektive område inom PMI, tagit fram nivåanpassade målbeskrivningar för verksamheterna.

I den nivåanpassade målbeskrivningen kan du som nybliven ST läsa vad du förväntas lära dig för att kunna ta hand om obstetriska patienter på din första jour. På motsvarande sätt kan specialisten läsa vad hen kan förvänta sig av dig när du som sen ST ska ta hand om och söva akutkirurgiska patienter. Som specialist kan det ibland vara svårt att veta vilka kompetenser som krävs för att ersätta en annan enhetsfast specialist, på exempelvis ÖNH-sektionen. I den nivåanpassade målbeskrivningen finns det målbeskrivningar för ”nybliven specialist”, ”enhetsfast specialist” och ”expert”!

Alla sektioners målbeskrivningar är inte publicerade än, arbete pågår!

De nivåanpassade målbeskrivningarna finns publicerade på malbeskrivningar.org. Målbeskrivningarna är skapade för PMI Karolinska men mycket går att tillämpa även på andra sjukhus – läs och använd sunt förnuft.