Vård efter hjärtstopp

Här föreläser Benjamin Flam om European Resuscitation Councils nya riktlinjer (2021) för vård efter hjärtstopp, på ett lunchmöte på Karolinska i Solna. Inspelningen gjordes den 8 februari 2022. Artiklarna och det PM som diskuteras finns längre ned på sidan.