ST-fredag 2023.05.05

ST-fredag Neuroanestesi och intensivvård
Fredagen den 230505 kl.08.00 – 14.30

Karolinska Universitetssjukhuset Solna

J3:06 Ulf von Euler

08.00 — 08.15 Välkomna, presentation, pre-test mentometer, Alla

08.15 — 09.15 Hjärnan & dess fysiologi, DN

09.15 — 09.35 Fika

09.35 — 10.00 Neuroanestesi 101, PR

10.00 – 11.00 Neurointensivvård varsomhelst,
närsomhelst men allra helst på NIVA, EZ

11.00 – 11.30 Elektrolytstörning, vätskebalans och osmolaritet, JB

11.30 – 12.00 Neuromonitorering & Monroe-Kellie LIVE, PR & AN

12.00 – 13.00 Lunch

13.00 – 13.30 Stroke, EZ

13.30 – 14.00 Neurologisk radiologi, AFD                                       

14.00 – 14.25 Subarachnoidalblödning, LH                     

14.25 – 14.30 Avslutning, utvärdering

Förbered dig gärna genom att läsa nyligen publicerade översiktsartikel i Läkartidningen om traumatisk hjärnskada:

https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/artiklar-1/temaartikel/2023/01/modern-handlaggning-minimerar-foljder-av-traumatisk-hjarnskada/


Välkomna!