Stairs podcast 244: Introduktion om vikten av kommunikation och överrapportering med Dr Cecilia Escher

Podcast 244: Inspelad i samband med ST fredag om kommunikation och teamarbete. Föreläsning av Dr Cecilia Escher om kommunikation i samband med överrapportering.