Ny kurs! När levern sviktar!

KURSINNEHÅLL

Kursen syftar till att sprida kunskap och en fördjupad förståelse för omhändertagandet av patienter med leversvikt ur ett anestesiologiskt- och intensivvårdsperspektiv.

Erforderlig anatomi och fysiologi kommer beröras och handläggning av akut-, kronisk- och akut-på-kronisk leversvikt, både under anestesi och på intensivvårdsavdelningen, kommer diskuteras.

Levertransplantation ur så väl kirurgens som anestesiologens perspektiv kommer belysas samt hur man kan tänka kring dessa patienter på sitt hemsjukhus.

Olika orsaker till leversvikt, som t.ex. graviditet, förgiftning, leverkirurgi, kommer behandlas likväl som koagulation vid dessa tillstånd.

Välkommen med din anmälan: www.portal.sfai.se/LEVER23