B-boken publicerad!

B-boken är ett dokument som samlar riktlinjer och övrig information som behövs för att arbeta med bukkirurgisk anestesi på Karolinska i Solna.


  • Sedan tidigare finns O & K-boken som är dokument som samlar riktlinjer och övrig information som behövs för att arbeta med obstetrisk och kärlkirurgisk anestesi på Karolinska i Solna samt A-boken, som innehåller riktlinjer för metabolt flöde.
  • Inom kort kommer N-boken med riktlinjer för neuroanestesi.
  • Informationen ska vara överskådlig och praktiskt användbar. Läsaren förväntas ha mer än god bakgrundskunskap och dessa riktlinjer skall ses som just riktlinjer och stöd i den kliniska vardagen till en redan erfaren kliniker.
  • I den mån du som specialistkompetent anestesiolog gör en annan bedömning inför en specifik patient, så är det din skyldighet att frångå riktlinjerna i dessa böcker.
  • I den mån du som icke-specialistkompetent gör en annan bedömning än vad som står i A-, B- O- eller K-boken – diskutera det med din specialistkollega så blir ni säkert överens och den icke-riktlinje-kompatibla patienten får som avsett den bästa av vård!

Feedback på innehållet välkomnas!

// Ann-Charlotte Lindström och medförfattare