Kurstips: Hur det verkligen fungerar

”Hur det verkligen fungerar” är en farmakologi-kurs skräddarsydd för anestesiologer, både ST och erfarna specialister. Vad säger det oss att Fentanyl har en terminal halveringstid på åtskilliga timmar? Vilka är de nyare farmakokinetiska begreppen som beskriver egenskaper hos läkemedel i anestesiologisk verksamhet? Detta och mycket mer tas upp på kursen som hålls på Ersta konferenscenter 28-30 mars 2022. Läs mer på kurs-hemsidan: