Pilot – anestesiläkare, varför så olika?

Filip Sandberg har gjort narkosåret i Huddinge och ska påbörja ST i anestesi och intensivvård i Kalmar och har dessutom en bakgrund som kommersiell pilot. Här föreläser han om säkerhetstänkande inom flyget och reflekterar över likheter och olikheter avseende risk och säkerhetstänkande i pilotyrket och inom anestesin. Inspelningen gjordes den 19 april 2021, via länk från Kalmar.