Stairs podcast 201: Pilot – anestesiläkare, varför så olika?

Podcast 201 är en inspelning av Filip Sandberg som föreläser om säkerhetstänkande och likheter och olikheter mellan anestesi- och pilotarbetet. Sandberg har gjort narkosåret på Huddinge och ska strax påbörja ST i anestesi och intensivvård i Kalmar. Dessutom har han en pilotutbildning från trafikflyghögskolan i Lund och har flugit Boeing 737 kommersiellt. Inspelningen gjordes den 19/4 med Sandberg med från Kalmar på länk.