Uppdaterade riktlinjer för farmakologisk behandling vid COVID-19 på IVA, från KS

Uppdaterade riktlinjer (version 8). Denna revision är framtagen i samråd med företrädare för infektion.
Förändringar i eller tillägg av antiviral behandling skall göras i nära samråd med infektionskonsult.

Dessa riktlinjer gäller vid Karolinska Universitetssjukhuset. Riktlinjerna får såklart användas på andra sjukhus – se dock till att förankra och eventuellt anpassa riktlinjerna för respektive verksamhet.

1
2
3
4
5
6
7