Regionmötet om COVID-19

Regionmötet 25 januari 2021 handlade om COVID-19 och vi fick se och höra föreläsare från flera av regionens sjukhus: Francesca Campoccia Jalde & Johan Petersson (Solna) om ventilatorbehandling, Maria Cronhjort (SöS) om koagulation och Christina Agvald Öhman (Huddinge) om utfallsmått från SIR och till sist Andreas Hvarfner (Solna) om etik och prioriteringar i samband med pandemin. Ljudkvaliteten var dålig under Dr Campoccia Jaldes föreläsning.