Perioperativ hypotension

Michelle Chew är professor i anestesi och intensivvård i Linköping där hon också är kliniskt verksam. Här håller hon ett webinar om perioperativ hypotension och association med kardiella komplikationer. Inspelningen gjordes 2020-09-28.