Stairs podcast 163: Trach på IVA

Podcast 163 är en inspelning av Jessica Kåhlin som föreläser om indikationer för ventilation med trachealkanyl på IVA. När är det läge för trach? Vilka problem löser vi med att tracha patienten? Vilka problem skapar vi med att tracha patienten? När är det bättre att tracha patienten än att inte göra det? Vad säger litteraturen? 

Föreläsningen hölls på ST-fredagen om ventilationsbehandling på KS Solna den 18 september 2020.