Mediastinalt compartmentsyndrom – so what?!

Detta är en inspelning av Johan Ullman och Erik von Oelreich som håller en lunchföreläsning om patienter med mediastinal compartmentsyndrom. Hur ska de sövas? Hur kan vi bedöma dem innan sövning? Är ECMO ett alternativ i svåra fall? Vem var Hugh Pemberton? Allt detta och mer får du svar på i denna föreläsning: