Stairs podcast 162: Träna ur efter lång tid i ventilator

Podcast 162 är en inspelning av Francesca Campoccia Jalde som föreläser om urträning efter lång tids ventilatorbehandling.

Föreläsningen hölls på ST-fredagen om ventilationsbehandling på KS Solna den 18 september 2020.