Flerskadelarm på KS Solna

Detta är en inspelning av Malin Jonsson Fagerlund och Bjarni Árnason som håller en lunchföreläsning om flerskadelarm på Trauma & Akutenheten på KS i Solna. Flerskadelarmet går om det samtidigt kommer in tre eller fler allvarligt skadade vuxna patienter eller två eller fler allvarligt skadade barn. Föreläsningen är framför allt riktad till alla som arbetar i Solna med lärdomar för kollegor på andra sjukhus finns också! Inspelningen gjordes 2020-09-29. Med hänsyn till patientsekretessen har vi klippt bort ett avsnitt med patientfall.