World Airway Management Meeting 2019

I november 2019 hölls konferensen WAMM i Amsterdam. PMI Solna skickade ett antal deltagare på konferensen. Thorey Steinarsdottir rapporterar här vad som sas avseende vakenintubationer, Ida-Maria Forsberg om THRIVE, Lisa Grape om luftvägsutbildning och övning och Malin Jonsson Fagerlund om RSI och intubation på IVA:

Inspelningen gjordes 2020-03-09 på KS i Solna

Thorey Steinarsdottir
Ida-Maria Forsberg
Lisa Grape
Malin Jonsson Fagerlund