ST enligt SOSFS 2015? Se hit!

Delmål B2 handlar om sjukdomsförebyggande arbete och kan uppnås genom klinisk tjänstgöring eller kurs.

Delmålet syftar till att fördjupa kunskaper som redan är uppnådda under grundutbildningen. Om du inte har uppnått delmålet genom klinisk tjänstgöring kan du gå en web-baserad kurs som Region Skåne tillhandahåller gratis (kursen tar ca 30 min att genomföra):

När du har fullföljt kursen kan du skriva ut bifogat intyg och be din handledare signera. Handledaren kan då hålla ett kort förhör med dig eller på annat sätt säkerställa att du har tillgodogjort dig tillräckligt med kunskaper från kursen.