Stairs podcast 161: Vad berättar kurvorna?

Podcast 161 är en inspelning av Johan Petersson som föreläser om ventilatorbehandling och vad kurvorna vi ser på ventilatorn kan säga oss om patient-ventilator interaktionen.

Föreläsningen hölls på ST-fredagen om ventilationsbehandling på KS Solna den 18 september 2020.