Stairs podcast 159: ARDS och lungprotektiv ventilation

Podcast 159 är en inspelning av Jessica Kåhlin som föreläser om ARDS och lungprotektiv ventilation.

Föreläsningen hölls på ST-fredagen om ventilationsbehandling på KS Solna den 18 september 2020.