Uppdaterade riktlinjer för farmakologisk behandling vid COVID-19 på IVA, från KS

Uppdaterade riktlinjer (version 6)

Dessa riktlinjer gäller vid Karolinska Universitetssjukhuset. Riktlinjerna får såklart användas på andra sjukhus – se dock till att förankra och eventuellt anpassa riktlinjerna för respektive verksamhet.