Stairs podcast 150: Hur man mångdubblar IVA-kapaciteten. Del 1 av 3: Stabsmetodik

Podcast 150 är ett gästspel av den eminenta IVA-juntan: Johan Thermaenius och Jakob Pansell! I det här avsnittet talar Jakob Pansell om stabsmetodiken som användes när man på KS ökade antalet IVA-platser på kort tid under COVID-19 pandemin.

IVA-juntan finns där poddar finns. Prenumerera om du inte redan gör det!