Stairs podcast 127: Patofysiologi vid akut njursvikt

Podcast 127 är en inspelning av Docent Michael Hultström, njurfysiolog och ST-läkare i anestesi och intensivvård vid Akademiska sjukhuset, som föreläser om patofysiologin vid akut njursvikt. Föreläsningen hölls under dialyskursen på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna i maj 2019.