Stairs podcast 94: Stress och utmattning hos sjukvårdare

Podcast 94 är en inspelning av Marie Åsberg, senior professor i psykiatri, som föreläser om stress och stressforskning. Hon berör allt från Walter Cannon’s ”fight or flight response” och öfveransträngning på 1800-talet till dagens sjukskrivningstal i landstingen. Föreläsningen hölls på ST-fredagen om ”Att arbeta som narkosläkare och ändå må bra”, Danderyd 2018-11-30.