The Big Sick 2019 på YouTube

The Big Sick har precis avslutats i Zermatt. Stockholm representerades i år på talarlistan av Anna Milton som föreläste om sitt forskningsprojekt om uppföljning efter intensivvård.

Mads Astvad och medarbetare på ScanFoam.org livestreamade delar av konferensen på Youtube. I den här sekvensen ser du Richard Lyon tala om prehospital aspekter av TBI, plasmatransfusion, intubation efter ROSC, syrgas och ålder (klicka fram till 1 min). Senare i samma inspelning talar Hermann Brugger om medicinska aspekter av lavinolyckor med begravning i snö (klicka fram till 32 min):