Thoraxkurs i Sthlm!

Från och med hösten 2019 erbjuds kurs i thoraxanestesi och thoraxintensivvård i Stockholm. Kursanmälan görs via kurshemsidan (som är under uppbyggnad):

Thoraxkursen Sthlm