Får jag läsa patientens journal?

Frågan om det är ok att läsa en patients journal uppstår ofta. När upphör din rätt som anestesiolog att följa upp hur det gick för din patient? Skärmavbild 2018-11-14 kl. 18.44.11 Statens Offentliga Utredningar gav 2014 ut skriften ”Rätt information på rätt plats i rätt tid”. I den finns pedagogiska exempel på hur journaldata får hanteras och redogör också för den juridiska bakgrunden. Skärmavbild 2018-11-14 kl. 18.41.56 Skriften är 242 sidor lång men frågor om vem som får ta del av patientjournalen upptar sidan 44 till 77: