Stairs podcast 40: Immobilisering av halsryggen

Podcast 40 är en inspelning av Magnus Hedberg, specialist vid Trauma & Akutenheten på Karolinska i Solna, som föreläser om prehospital immobilisering av halsryggen. Föreläsningen hölls på en ST-fredag om prehospital sjukvård och katastrofmedicin. Ska halsryggen alltid immobiliseras? Ska halsryggen aldrig immobiliseras? Finns det evidens för att vi kan undvika sekundära ryggmärgsskador med halskrage? Under föreläsningen hörs också kommentarer från kollegan Staffan Olheden. Föreläsningen hölls den 1 december 2017 på Karolinska sjukhuset i Solna.

Referensartiklel: