Tactical Trauma 2017

Konferensrapport från Tactical Trauma 2017

” This is an international conference on pre-hospital trauma and critical care. With a tactical twist.”

Första konferensen i sitt slag i Sverige

Tactical trauma 17 var den första konferensen i Sverige på det ämnet och den hölls på vackra Södra Bergets konferensanläggning i Sundsvall. sundsvallJag var där i egenskap av ST-läkare på PMI (perioperativmedicin och intensivvård), KS Solna. Jag var också där för att min snälle studierektor tyckte att konferensen borde passa mig, eftersom jag har en bakgrund som militär (inte som resejournalist, N.B.).

Fullspäckat schema

Taktisk i det här sammanhanget står för att det finns en militär/polisiär koppling till trauma. Enkelt förklarat kan man säga att det kretsar kring trauma i form av terrordåd Bataclanalternativt militära/polisiära operationer. Talarlistan var lång och det var ett fullspäckat schema från morgon till kväll inklusive lunchföreläsningar. Jag har nedan länkat till ett par andra sammanfattningar som är läsvärda, om man önskar en fylligare bild.

Generella teman

Jag skulle vilja dela upp konferensen i två teman. Ett generellt tema, en form av lessons learned från olika katastrofer, där patientflöden och svårigheter ur alla möjliga perspektiv presenterades. Det andra temat handlade mer om specifika, hands on-situationer där man talade om exempelvis koagulation och venös access vid trauma. Först några ord om det mer generella:

 1. I den här typen av situationer (skjutningarna på Bataclan, skjutningarna på Pulse i Orlando osv) fungerar oftast inte de sedan tidigare etablerade kommunikationsvägarna. Att förlita sig på att ett system som fungerar vid en normalsituation även skall fungera i en extremsituation utan att tidigare ha övat och provtryck systemet är kort sagt naivt. Behov finns eventuellt av en så kallad Liasons officer, en person som fungerar som länk mellan sjukvård och polis/militärliasons.jpeg som kan göra sig förstådd i båda läger. Svårigheter tycks framför allt uppstå i interaktionen mellan polis/militär och civil sjukvård.
 2. Komplicerade processer kommer inte fungera. Exempel: ett komplicerat triagesystem (det vill säga ett normalt triagesystem) kommer inte fungera. Isreals militära sjukvård har helt slutat med klassisk triagering på grund av detta.
 3. ÖVA. Det är bara i realistiska övningar med motiverad personal som man kan identifiera problemområden och bli bättre. OSCE (Objective Structured Clinical Examination) är nog inte så dumt ändå. Gör det ofta.
 4. ÖVA mer.

Den finländska modellen

Den finländska modellen för att överbrygga ovanstående problemområden presenterades av Timo Jama, med föreläsningen Tactical emergency medicin in Finland: ”What have we learnt the passed 10 years?”

Intressant föreläsning om hur man i Finland har valt att rekrytera och träna läkare och sjuksköterskor som deltidsarbetande sjukvårdsteam kopplat till Finlands polisiärapolisi.jpeg insatsstyrkor.

Specifika teman

Några ord om de mer specifika föreläsningarna – det var skönt att få bekräftat att arbetssättet på traumasektionen på KS Solna går i samklang med internationellt traumaomhändertagande. Således kan man med gott samvete följa de riktlinjer som finns för traumaomhändertagande. Nedan kommer i alla fall några punkter som jag tyckte var särskilt intressanta:

Andy Johnsson, Blast Injuries: State of the art. Sprängskador skiljer sig lite från annan typ av skada. Han delade upp skadepanoramat i fyra orsaker:blast.jpg

 1. Sprängskada
 2. Fragment
 3. Kastas in i en vägg
 4. Väggen rasar ner

Det kan naturligtvis framstå som aningen raljant, men beskriver enligt Johnsson väl vad man kan förvänta sig från en sprängning. Om patienten har överlevt första sekunderna, kommer man sannolikt få en så kallad ”blast lung”. Tryckvågen trycker samman all vävnad med luft. Alveoler kommer att ryckas sönder vilket ger en bild som påminner om ARDS och skall behandlas på i stort sett samma sätt, lungprotektivt. Var försiktig med antikoagulantia (därför försiktighet med ECMO) på grund av den stora blödningsrisken från trasiga lungor. Take home: Proximal blödningskontroll och lungprotektiv ventilation.

Mark Foster, Massive bleeding: Prehospital state of the art

Talade om olika typer av medel för att stoppa blödning:

 • Kaolin (QuickClot). Inte bra för mycket blod, fastnar i såret.
 • Cellulose funkar i såret.
 • Alginate L dressing (verkar vara bäst)
 • Lyostypt, bra.
 • Chitosan acetate.

Alla verkar fungera, men man måste använda den rätt. Vidare nämnde han några framtidsläkemedel som kanske kan vara något att hålla utkik efter:

Knut Taxbro, Venous access in the crashing patient

Bra föreläsning om venös access! Det viktigaste budskapet: Sabba inte ett perfekt traumaomhändertagande genom slarv! Kom ihåg detaljerna, låt inte patienten dö i sepsispvk.jpeg efter fyra veckor för att du satt en pvk slarvigt. Om det är så dåligt med tid att man inte hinner tvätta ordentligt, sätt då infart men byt ut den när det finns mer tid. Byt ut alla prehospitalt satta infarter så snart det är möjligt!

Anna Viklund, Freeze: The cold trauma patient

32 grader eller lägre -> 100% mortalitet vid trauma. Hypotermi vid trauma ger ett kraftigt skifte till anaerob metabolism. Ökad risk för nedkylning.is.jpeg

Varför blir det koagulopati? Påverkar ffa plättar, minskar möjligheten att aggregera + fastnar i lever och mjälte. Normalt pH och temp 37 ger optimal enzymaktivitet. Så värm patienten.

Tänk på att TEG förvärmer till 37 grader. Alltså får du ett värde för hur blodet skulle koagulera om patienten var varm.

Värm patienten aggressivt. Aktiv värmning.

Mike Lauria, Beat the stress fool: Learning to take the heat

Mike är paramedic från amerikanska specialförband men läser nu till läkare. Väldigt spännande genomgång om stress och stresshantering. Man kan se en annan av hans föreläsningar på samma tema här:

Sammanfattning

Det var bra! Jag rekommenderar verkligen att åka till nästa Tactical Trauma, oavsett om man är intresserad av tactical trauma eller bara trauma. Det var inspirerande att träffa så många duktiga och engagerade kollegor och om inte annat åker man därifrån med en känsla av att vi har ett väldigt bra jobb.

Mer läsning finns på:

Mer lyssning finns på:

EMS Nation

 

Av: Erik Zettersten, ST PMI Karolinska Sjukhuset Solna

2 reaktioner på ”Tactical Trauma 2017

 1. Tack för rapporten och kul att du gillade konferensen.
  Vi tar med oss den feedback vi fått i utvärderingarna från i år och jobbar med Tactial Trauma 19 redan nu.
  Vi kommer att behålla storleken på konferensen men göra den ännu vassare.
  I år var den slutsåld redan i juni. (Hölls 10-11 oktober). Vi hade deltagare från 17 länder.

  Planen är ett allmänt huvudspår med lessons learnt från större MCI (mass casualty incidents), föreläsningar om human factors/prestation samt lite bredare traumaämnen. Vi kommer bl.a att få höra erfarenheter från USA när det gäller active shooters och sjukvårdens/polisens respons. Ni förstår säkert vilka MCI vi jobbar med att få föreläsare att berätta om.

  Ett spår kommer att vara state of the art trauma (specialistnivå). Per Bredmose från Norsk Luftambulanse kommer att hjälpa till med detta spår.
  Ett spår kommer att vara ”Pure tactical” där föredragen kommer att vara handfast info om taktisk akutsjukvård. Med föreläsare och erfarenheter från ett flertal länder.
  Föreläsarmässigt har vi redan nu ett gäng riktiga toppnamn. Både sådana som var med i år men även några nya. Programmet kommer att släppas slutet av 2018. 2017 års program finns på hemsidan för er som vill ha en känsla för vilka ämnen som kan vara aktuella.
  Förhoppningsvis kan vi arrangera två workshops också. En ultraljudsworkshop med prehospital inriktning
  och en workshop i taktisk akutsjukvård.
  Håll utkik på hemsidan http://www.tacticaltrauma.se eller följ @tacticaltrauma17 på Twitter för kommande info.
  De bästa föreläsningarna kommer i vinter som FOAMed via EMS Nations kanal på YouTube.
  Redan nu finns sk wrap up podcasts på samma ställe: https://www.youtube.com/watch?v=w84SOegQapU
  Lyssna på giganter som tex världens mest kända traumaanestesiolog, Richard Dutton.

  Gilla

Kommentarer är stängda.