Medsittning

En sit-in eller medsittning är ett verktyg för dig att utvecklas i din roll som läkare, ledare, utbildare. Målet är inte själva formuläret utan interaktionen mellan dig och den som bedömer och handleder dig! Det måste inte vara en hel anestesi utan går jättebra med en kort procedur eller ett anhörigsamtal, en rondning av en IVA-patient.

Eftersom formuläret inte är viktigast går det lika bra att använda det förenklade online-formuläret – men.. de mer extensiva ”Medsittningsprotokollen” är fantastiska att ha med sig för att komma ihåg alla bedömningsaspekter.

Handledd övning

Psykologen Anders Ericsson har, genom sin forskning om hur experter blir experter, kommit fram till termen ”deliberate practice” eller ”handledd övning”.  Den ska innebära följande:

  1. Väldefinierade, specifika mål
  2. Full uppmärksamhet och noga övervägda handlingar
  3. Omedelbar återkoppling på detaljerade aspekter av färdigheten i kombination med självövervakning och jämförelse med en mental bild av hur färdigheten ska utföras
  4. Eleven prövar sådant som ligger strax utanför de nuvarande förmågan

Läs vårt blogginlägg om hur du blir expert här!

Återkoppling

Avseende återkoppling finns det annan forskning som pekar på att den bör vara så opersonlig och fri från emotioner som det går och istället vara inriktad på data; ”jag såg att” är att föredra framför ”jag kände att”. Kirurger som får objektiv återkoppling på alla mindre och större misstag de begår under en operation minskar sin komplikationsfrekvens på kommande operationer.

Således – uppmana den specialisten du arbetar med att iakta, handleda och återkoppla till dig så ofta det ges tillfälle!

Läs vårt blogginlägg om effektiv återkoppling här!

Referenser

Acquisition and Maintenance of Medical Expertise

Surgical Skill and Complication Rates after Bariatric Surgery

Video Recording Firsthand Perspectives of Critical Medical Procedures