Perioperativ vätskebalans

Adam Carlsson, underläkare PMI Solna, presenterar sin poster från SSAI på ett Staff meeting 2017.09.15.