World sepsis day today!

I dag uppmärksammas sepsis med en egen dag; World-sepsis-day.org

Har patienten en icke-adresserad organdysfunktion? Tänk sepsis!

whatissepsis