Stairs podcast 8: Fastställande av död

I podcast 8 föreläser Michael Wanecek, IVA-chef på CStG, om fastställande av död hos människan. Föreläsningen hölls i februari 2017 under en ST-fredag om organdonation. Som en del av föreläsningen visar Dr Wanecek videos för att demonstrera spinala reflexer – du kan se den sekvensen här: Spinala reflexer

Lyssna i iTunes

Lyssna i Pocketcast