Stairs podcast 9: Cerebral vasospasm


I podcast 9 håller Jonas Blixt en ett sokratiskt samtal med Stockholms ST-läkare i anestesi & intensivvård – om cerebral vasospasm a.k.a. delayed cerebral ischemia.

Lyssna i iTunes

Lyssna i Pocketcast