Stairs podcast 7: I.v. fluids in critically ill patients

I podcast 7 föreläser Anders Perner om användning i.v. vätskor på IVA. Perner är ordförande för Scandinavian Critical Care Trials Group och PI för studierna 6S, TRISS och CLASSIC. Föreläsningen hölls under Regionmötet för anestesi och intensivvård i SLL på Danderyds sjukhus i april 2017. Professor Christer Svensén håller introduktionen.

Lyssna i iTunes

Lyssna i Pocketcast