Neuro-kurs i Stockholm

Efter ett kort uppehåll återkommer neuroanestesi & neurointensivvårdskursen i kursutbudet i Stockholm! Kursen kommer att gå 23 -27 oktober 2017. Information om hur du söker finns på SFAI:s kalendarium.

Föreläsare på kursen är bl.a:

 • Ari Ercole från Addenbrooke’s Hospital i Cambridge
 • Anders Chr. Feyling från Ullevåls sykehus i Oslo och bloggen NeuroScand
 • David Nelson från Karolinska i Solna

Kursen kommer att svara på frågor som:

 • Kan vi påverka outcome efter traumatisk hjärnskada?
 • Hur bör vi söva patienter som just har rupturerat ett aneurysm i hjärnan?
 • Vad är cerebral autoregulation av blodflöde och varför är det viktigt på NIVA?
 • När är en halsryggskada stabil och när är den instabil?
 • Kan vi påverka outcome med stel halskrage på skadeplatsen?
 • Vilka patienter med tromboembolisk stroke ska erbjudas endovaskulär behandling? Ska de sövas eller behandlas vaket för bästa outcome?
 • Hur bör vi söva patienter med neuromuskulära sjukdomar?
 • Med mera, med mera!