Ultraljudsledd CVK i subclavia/axillaris

DSC04406

Orienterande ultraljud inför CVK-läggningen

CVK i v. subclavia är sällan förstavalet nuförtiden, men på neurooperation och NIVA uppmuntras det eftersom många patienter genomgår dagliga ultraljud av a carotis (flödeshastighetsreferens vid TCD), kirurgiska ingrepp i halsryggen (främre fixation) eller får blodflödesmonitor inlagd (jugularisbulb-kateter). På traumaenheten läggs det en del subclavia-CVK:er med landmärkesteknik men på NIVA finns tid och möjlighet att använda ultraljudet.

  • Vad skiljer ultraljudstekniken mot landmärkestekniken? Med landmärkestekniken siktar man på att träffa subclavia där den löper in under nyckelbenet, medan man med ultraljudstekniken oftast försöker kanylera venen längre lateralt så att man kan se nålen hela tiden. Det går emellertid också att ”snegla in” under nyckelbenet med ultraljudet för att avgöra nålriktning och sedan sticka utan att ha full insyn när nålen träffar venen. Det finns också en alternativ teknik där man scannar och sticker supraclavikulärt – men då måste man antingen begränsa sig till in-plane teknik eller ha en ultraljudsprob med liten footprint: A novel technique for US-guided supraclavicular subclavian cannulation
  • Var är det bäst att sticka? Lateralt om mitten på clavikeln återfinns venen oftast vid sidan om artären, medan den mid-clavikulärt och längre medialt oftast återfinns ovanpå artären. Med out-of-plane teknik är det således säkrare att sticka lateralt: Subclavian and axillary vessel anatomy- a prospective observational ultrasound study
  • Vad skiljer mot inläggning i jugularis? Eftersom subclavia ligger på ett större djup kommer man att behöva sticka med en brantare vinkel, vilket gör det svårare att se nålen – oavsett om man sticker in- eller out-of-plane. Det lönar sig att abducera och utåtrotera pts arm – venen får en större träffyta och hamnar närmare huden: The Influence of Arm Positioning on US Visualization of the Subclavian Vein
  • Hur stor är pneumothoraxrisken om man använder ultraljud? Risken för alla komplikationer sjunker när man använder ultraljud – i en studie fick 4,9 % ptx när man använde landmärkesteknik och 0 % när man använde ultraljudsteknik: Ultrasound guided subclavian vein cannulation vs the landmark method in critically ill
DSC04416

”Mise en place”

Här är några tutorials hämtade från nätet:

En reaktion på ”Ultraljudsledd CVK i subclavia/axillaris

  1. Pingback: Mest lyssnade och lästa inläggen på Stairs 2018 | STairs

Kommentarer är stängda.