Ultraljudsledd CVK i subclavia/axillaris

CVK i v. subclavia är sällan förstavalet nuförtiden, men på neurooperation och NIVA uppmuntras det eftersom många patienter genomgår dagliga ultraljud av a carotis (flödeshastighetsreferens vid TCD), kirurgiska ingrepp i halsryggen (främre fixation) eller får blodflödesmonitor inlagd (jugularisbulb-kateter). På traumaenheten läggs det en del subclavia-CVK:er med landmärkesteknik men på NIVA finns tid och möjlighet att … Fortsätt läsa Ultraljudsledd CVK i subclavia/axillaris