Socialstyrelsens skrift om prioritering publicerad

Socialstyrelsen har på sin hemsida publicerat skriften "Nationella principerför prioritering inom intensivvård under extraordinära förhållanden". Skriften har syftet att stödja oss inom intensivvården att fatta svåra prioriteringsbeslut i det fall att COVID-19 pandemin skapar en situation där intensivvårdsbehovet överstiger våra samlade resurser. Länk till dokumentet på Socialstyrelsen.se