COVID-19: Artiklar, PM och länkar

Guidelines, consensus statements Consensus statement: Safe airway society principles of airway management and tracheal intubation specific to the COVID-19 adult patient groupESA recommendations for airway management Nyckelartiklar ventilation ARDS networkNeuromuscular blockers in early ARDSProne position in ARDSPROSEVA trialDoes prone positioning improve oxygenation and reduce mortality in patients with ARDS? PM Dessa riktlinjer gäller vid det … Fortsätt läsa COVID-19: Artiklar, PM och länkar

Apnoisk oxygenering: Hur fungerar det och hur ser evidensen ut?

I senaste Anaesthesia har Craig Lyons och Michael Callaghan skrivit en bra review-artikel om apnoisk oxygenering och dess användning i olika kliniska situationer. Läs hela artikeln från Anaesthesia här (Open access): Uses and mechanisms of apnoeic oxygenation: a narrative review Se gärna Ida-Maria Forsbergs (tidigare Gustafsson) presentation från 2017 av sitt forskningsprojekt om apnoisk oxygenering … Fortsätt läsa Apnoisk oxygenering: Hur fungerar det och hur ser evidensen ut?

Nytt pek föreslår 4 sepsis-fenotyper

En färsk studie i Critical Care föreslår 4 fenotyper eller profiler för sepsis på IVA. Profilerna baseras på kliniska variabler och biomarkörer. Profilerna inkluderades i en multivariabel regressionsanalys som visade att det fanns skillnader i responsen till vätske-resuscitering och mortalitet. Profilerna de föreslår är: Baseline type Respiratory dysfunction Multiple organ dysfunction (kidney, coagulation, liver and … Fortsätt läsa Nytt pek föreslår 4 sepsis-fenotyper

Sammanfattning av WOMAN-trial

Halla Halldorsdottir är specialist på Obstetrik och Kärl-enheten, PMI, Karolinska i Solna. På ett lunchmöte presenterade hon en kort sammanfattning av "Effect of early tranexamic acid administration on mortality, hysterectomy, and other morbidities in women with post-partum haemorrhage", eller WOMAN-trial, som publicerades i The Lancet i maj 2017.

Propofol vs. thiopental

Henrik Jörnvall är specialist på Obstetrik och Kärl-enheten, PMI, Karolinska i Solna. På ett lunchmöte höll han en kort dragning om val av induktionsmedel vid omedelbara kejsarsnitt - i nuläget oftast ett val mellan Propofol vs. thiopental. Vad säger evidensen? Vad säger eminenserna? Vad tycker vi?

Sammanfattning av MBRRACE-UK 2017 ”Saving lives, improving mothers care”

Johan Nordström är specialist på Obstetrik och Kärl-enheten, PMI, Karolinska i Solna. På ett lunchmöte presenterade han en kort sammanfattning av "Mothers and Babies - Reducing Risks through Audits and Confidential Enquiries across the UK" som publicerades i december 2017. I rapporten har man gått igenom alla 359 dödsfall under graviditet (eller just efter) i Storbritannien, mellan åren 2012 - 2015.