Stairs podcast 234: ECPR

Podcast 234 är en inspelning av Per Nordberg som föreläser om ECMO-assisterad HLR eller ECPR. Föreläsningen hölls den 21 november 2021 på Forum Specialister på PMI, Karolinska Solna.