Stairs podcast 232: Smärt-preanestesibedömningen

Podcast 232 är en inspelning av Karsten Ahlbeck som föreläser om pre-anestesibedömning av patienter med långvarig smärtproblematik. Föreläsningen hölls den 28 januari 2022 på ST-fredagen om avancerad smärtbehandling som hölls på Capio S:t Görans sjukhus.