B2!

Delmål B2 handlar om sjukdomsförebyggande arbete och ska uppnås genom klinisk tjänstgöring och kurs.

Delmålet syftar till att fördjupa kunskaper som redan är uppnådda under grundutbildningen. Om du inte har uppnått delmålet i en tidigare kurs kan du gå en web-baserad kurs som Region Skåne tillhandahåller gratis (kursen tar ca 60 min att genomföra):

När du har fullföljt kursen och efterföljande kunskapstest kan du ta en skärmdump och visa upp för din handledare som då kan signera intyget nedan.