Stairs podcast 210: ECMO vid trauma

Podcast 210 är en inspelning av Pär Forsman, som föreläser om ECMO vid (trots?) trauma. Inspelningen gjordes på TraumAAnestesi-kursen i maj 2021.