Stairs podcast 209: Intensivvård av traumapatienter

Podcast 209 är en inspelning av professor Anders Oldner, som föreläser om intensivvård av traumapatienter. Inspelningen gjordes på TraumAAnestesi-kursen i maj 2021.