Stairs podcast 204: Post-op delirium

Podcast 204 är en inspelning av Linn Pettersson som föreläser om post-operativt delirium. Föreläsningen hölls på ST-fredagen om post-op vård den 3 maj 2019, i Solna.