Stairs podcast 203: AKI vid sepsis

Podcast 203 är en inspelning av Niklas Jonsson som föreläser om sepsis-associerad njursvikt. Föreläsningen hölls för ST-läkare i infektionsmedicin den 14 april 2021.