Stairs podcast 199: Barnbordsgenomgång

I Sverige drabbas 300–500 barn/år (av 115.000-120.000 förlossningar) av neonatal asfyxi men upp till 10% av alla nyfödda behöver någon slags hjälp att etablera egenandning. Podcast 199 är en inspelning av Henrik Jörnvall som håller en genomgång av barnbordet som står utanför snitt-salen. Inspelningen gjordes 2021-03-02, på Karolinska i Solna.